Křest knihy 100 František/Jorge Listopad a CD Inspirovaná hudba, 4.11.2022, Kafe nůžky papír

Sepsaly/i a nahráli/y jsme to před rokem, letos bude večírek aneb křest kolektivní monografie 100 František / Jorge Listopad a přiloženého CD Inspirovaná hudba / Música inspirada.

Úvodní slovo a moderování: Karolina Válová + zástupci Portugalského institutu
Beseda s některými ze zúčastněného autorstva a hudebnictva
Řetězová recitace vybraných básní Františka Listopada
Hudba: Jan Faix

Kniha i CD (nedělitelný komplet) budou k prodeji na místě za Kč 240

Může jít o obrázek text, kde se píše 100 FRANTIŠEK JORGE LISTOPAD Karolina Válová a a kolektiv PRÁCE FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY VARIA


Česko-portugalská kolektivní monografie Karolina Válová a kol. 100 František / Jorge Listopad (Vydavatelství FF UK, 2021) vyšla u příležitosti stého výročí narození Františka Listopada. Básník, spisovatel, novinář, pedagog, divadelní a filmový režisér se narodil v Praze jako Jiří Synek. Za války se skrýval a působil v odboji, změnil si jméno na František Listopad. Po událostech února 1948 emigroval do Francie, po dalších deseti letech do Portugalska, kde pod jménem Jorge Listopad zůstal až do konce života. Po Sametové revoluci se ovšem často vracel do České republiky a snažil se působit jako spojovací článek obou kultur a obou jazyků. Jednotlivé články se věnují různým aspektům Listopadovy tvorby divadelní, básnické, esejistické, stejně jako jeho pohnutému životu. Odborné studie i osobní texty: Lenka Jungmannová; Pavla Korpaczewski; Ricardo Rato Rodrigues; Karolina Válová; Jakub Vaněk; Dagmar Vobecká; Helena Simões; Pavlína Taubingerová; Rui Zink.

Součástí tištěné verze knihy je příloha v podobě audio CD, na kterém je devět autorských skladeb českých i zahraničních hudebníků a hudebnic, kteří se inspirovali některým z Listopadových poetických či prozaických textů: Angelo Esmanhotto & Ondrey Zintaer; Chapadla; Chrup; Instinct Primal; Klamm & Pelikán; Kryštof Pátra; MeGTuN; Nac/Hut Report; Willhelm Grasslich.

FB event: https://fb.me/e/2faZ42CCV