První literární večer | A primeira sessão literária

První literární večer | A primeira sessão literária

28.4.21

Sto let od narození Františka ListopadaZveme vás na úvodní večer k projektu 100 František/Jorge Listopad, který se bude vysílat živě ve čtvrtek 29. dubna od 19 hodin na sociálních sítích.Spisovatel František Listopad (1921–2017), v Portugalsku známý jako Jorge Listopad, o sobě v jednom z rozhovorů řekl, že je „kolikerý“. V rámci pořadu věnovaného tomuto umělci, který se stal významnou postavou české i portugalské kulturní scény, se vám pokusíme nastínit právě mnohost jeho osobnosti a literárního díla. I přestože František Listopad rozostřoval kulturní hranice, dokázal zachovat skutečnosti, které jsou kulturám jeho milovaných jazykových oblastí vlastní, a vytvořil tak jedinečné pouto mezi dvěma evropskými zeměmi.Přednáškou vás provede portugalistka Karolina Válová, s přispěním doktorandky Petry Šantorové a úryvky z Listopadovy tvorby přečtou studentky Sandra Jankotová a Kateřina Fučíková z pražské filozofické fakulty a Věra Vidoňová a Laura Obžerová z brněnské filozofické fakulty.Literární večer proběhne v českém jazyce.Pořádají: Oddělení portugalistiky na FF UK v Praze, Oddělení portugalského jazyka a literatury na FF MUNI v Brně a Portugalské centrum Camões, I.P. v Praze〰O Centenário de Nascimento de Jorge ListopadEstão todos convidados para uma sessão de inauguração do projeto 100 František / Jorge Listopad, que será transmitida em direto nas redes sociais, na quinta-feira 29 de abril, a partir das 19 horas.O escritor Jorge Listopad, conhecido na República Checa como František Listopad, disse numa das entrevistas jornalísticas que se considerava “pluraligésimo“. No âmbito da sessão dedicada a este artista, uma importante figura da cena cultural checa e portuguesa, tentaremos apresentar a pluralidade da sua personagem e obra literária. O artista ultrapassava as fronteiras das culturas e das línguas, apesar de sempre saber distinguir as respetivas realidades, criando assim laços insólitos na Europa.A sessão literária, organizada por ocasião do centenário de nascimento de Jorge Listopad, será apresentada por Karolina Válová, especialista em literatura portuguesa, com o apoio da doutoranda Petra Šantorová, a leitura dos excertos da obra do escritor será feita pelas estudantes Sandra Jankotová e Kateřina Fučíková, de Praga, e Věra Vidoňová e Laura Obžerová, de Brno.O evento será promovido em língua checa.Organização: O Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da Faculdade de Letras de Universidade Carolina de Praga, o Departamento de Língua e Literatura Portuguesas da Faculdade de Letras de Universidade Masaryk em Brno e o Centro de Língua Portuguesa Camões, I.P. em Praga.událost | evento

Comentários

https://www.blogger.com/comment-iframe.g?blogID=276869296353671110&postID=3503194076407259074&skin=essential&blogspotRpcToken=653013